Điểm thưởng dành cho ShopVietAir

 1. 10
  Thưởng vào: 17/5/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 30
  Thưởng vào: 17/8/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  Thưởng vào: 11/7/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 5
  Thưởng vào: 10/7/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 15
  Thưởng vào: 2/7/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 10
  Thưởng vào: 24/6/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 2
  Thưởng vào: 23/6/16

  Ai đó thích bài viết của bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 8. 1
  Thưởng vào: 23/6/16

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên của bạn trên taiphimHD.vn