hoanglonghd's Recent Activity

 1. 16/4/18 lúc 06:27
 2. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S Tomb Raider 2018 NEW 720p HD-TS X264 HQ-CPG | Huyền Thoại Bắt Đầu ~ Sub Việt

  Tomb Raider 2018 NEW 720p HD-TS X264 HQ-CPG Huyền Thoại Bắt Đầu ~ Sub Việt [IMG] Format : Matroska at 3 456 kb/s...

  Diễn đàn: 720p & 1080p

  16/4/18 lúc 06:27
 3. 16/4/18 lúc 06:25
 4. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S Fairy Tail Dragon Cry 2017 1080p BluRay x264-WaLMaRT | Fairy Tail Dragon Cry 2017 ~ Sub Việt

  Fairy Tail Dragon Cry 2017 1080p BluRay x264-WaLMaRT Fairy Tail Dragon Cry 2017 ~ Sub Việt [IMG] Format :...

  Diễn đàn: Phim Hoạt Hình

  16/4/18 lúc 06:25
 5. 16/4/18 lúc 06:24
 6. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S Firefox 1982 1080p BluRay x264-TheWretched ~ Cáo Lửa Sub Việt

  Firefox 1982 1080p BluRay x264-TheWretched Cáo Lửa ~ Sub Việt [IMG] Format : Matroska at 7 355 kb/s Length...

  Diễn đàn: 720p & 1080p

  16/4/18 lúc 06:24
 7. 16/4/18 lúc 06:23
 8. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S Hard To Kill 1990 1080p BluRay x264-NORDiCHD | Không Dễ Chet ~ Sub Việt

  Hard To Kill 1990 1080p BluRay x264-NORDiCHD Không Dễ C ~ Sub Việt [IMG] Format : Matroska at 9 809 kb/s Length...

  Diễn đàn: 720p & 1080p

  16/4/18 lúc 06:23
 9. 16/4/18 lúc 06:22
 10. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S The Island 2005 1080p BluRay x264 DTS-FGT | Đảo Vô Hình ~ Sub Việt

  The Island 2005 1080p BluRay x264 DTS-FGT Đảo Vô Hình ~ Sub Việt [IMG] Format : Matroska at 8 371 kb/s Length...

  Diễn đàn: 720p & 1080p

  16/4/18 lúc 06:22
 11. 16/4/18 lúc 06:10
 12. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S The Red Baron 1971 1080p BluRay x264-GUACAMOLE | Đại Bàng Lửa ~ Sub Việt

  The Red Baron 1971 1080p BluRay x264-GUACAMOLE Đại Bàng Lửa ~ Sub Việt [IMG] Format : Matroska at 8 371 kb/s...

  Diễn đàn: 720p & 1080p

  16/4/18 lúc 06:10
 13. 16/4/18 lúc 06:07
 14. hoanglonghd đã đăng chủ đề mới.

  FS 4S Above The Law 1988 1080p Bluray x264-hV | Đứng Đầu Luật Pháp ~ Sub Việt

  Above The Law 1988 1080p Bluray x264-hV Đứng Đầu Luật Pháp ~ Sub Việt [IMG] Format : Matroska at 11.5 Mb/s...

  Diễn đàn: 720p & 1080p

  16/4/18 lúc 06:07
 15. 16/4/18 lúc 06:06
Đang tải...